BelarusianEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishUkrainian

Сюди Бог кличе кожного

Меню

Міжнародний договір страхування

Щоб зробити максимально приємним та безпечним Ваше перебування
за кордоном, Паломницький центр надає послуги міжнародного страхування та просить взяти до уваги наступну інформацію та правила:

В разі настання страхового випадку, Застрахована особа повинна негайно повідомити про це керівника групи або безпосередньо звернутися до Страхової компанії і повідомити таку інформацію:
— прізвище та ім`я Застрахованої особи, номер Страхового сертифікату;
— обставини випадку та характер необхідної допомоги;
— своє місцезнаходження та номер контактного телефону.

Протягом доби Ваше звернення буде прийнято диспетчером Асистанської компанії SOS SERVICE UKRAINE за наступними номерами:

Viber: + 38 067 443 87 06
Tel: + 38 044 500 16 52
e-mail: medex@sos-service.com.ua
тел.для відправки SMS: +38 0674438706

1. ПОСЛУГИ, ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ЯКИХ ВІДШКОДОВУЄ СТРАХОВА КОМПАНІЯ

1.1. Медичне страхування за програмою "LIGHT"

1.1.1. Невідкладна медична допомога, яка надана Застрахованій особі за медичними показаннями при раптовому захворюванні (в тому числі при захворюванні на COVID-19*) або отриманні нею тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку. 

*Якщо Застрахована особа потребує невідкладної медичної допомоги в умовах стаціонару внаслідок епідемії грипу або COVID-19, то Страхова компанія відшкодовує витрати на надання цій особі невідкладної медичної допомоги за кордоном протягом не більш ніж 3 (трьох) календарних днів. Страхова компанія відшкодовує також діагностичні обстеження (ПЛР-тест) на COVID-19 при отриманні позитивного результату даних діагностичних обстежень. В умовах отримання негативного результату Застрахована особа оплачує ПЛР-тест власними коштами!

1.1.2. Невідкладна стоматологічна допомога, надана Застрахованій особі за медичними показаннями, з таким лімітом відшкодування витрат:
— при виникненні гострого зубного болю — до 150 Євро;
— внаслідок настання нещасного випадку — до 300 Євро. 

1.1.3. Транспортування Застрахованої особи в разі клінічної необхідності за медичними показаннями виключно до найближчої профільної лікарні або лікаря: 
— автомашиною швидкої допомоги або іншим транспортним засобом;
— засобом санітарної авіації з необхідним медичним супроводом. 

1.1.4. Репатріація Застрахованої особи (замість продовження надання невідкладної допомоги за кордоном) із необхідним медичним супроводом (якщо такий супровід призначений лікарем та узгоджений із Асистанською компанією) від місця перебування цієї особи за кордоном у країну її проживання. Кінцевим пунктом маршруту репатріації у країні постійного проживання є аеропорт або найближчий митний пункт маршруту репатріації.

1.1.5. Репатріація останків Застрахованої особи (у разі її смерті внаслідок нещасного випадку або раптового захворювання) проводиться в країну, де вона постійно проживала, або поховання (кремація) тіла Застрахованої особи проводиться в країні його знаходження. Всі заходи із надання цих послуг організовує виключно Асистанська компанія, за узгодженням із Страховою компанією. 

1.2. Медичне страхування за програмою "STANDART"

1.2.1. Усі послуги за програмою Light.

1.2.2. Відвідування хворого. Якщо Застрахована особа внаслідок настання нещасного випадку або раптового захворювання знаходиться в лікарні більше ніж 10 (десять) днів та/або стан її здоров`я за медичним висновком є критичним, Асистанська компанія організовує візит одного з найближчих родичів Застрахованої особи, а Страхова компанія сплачує вартість проїзду родича в обидві сторони (квиток на проїзд у автобусі, або у залізничному вагоні 2 класу, або у економічному класі літака) та вартість проживання в готелі (не більше 4 діб до 50 Євро за добу). Вид транспорту і маршрут, а також готель для проживання визначаються Страховою компанією. 

1.2.3. Дострокове повернення Застрахованої особи. Якщо один з найближчих родичів останньої в Україні помер або перебуває у стані, небезпечному для життя (за наявності документів, що підтверджують факт цієї події та родинні зв’язки), Страхова компанія бере на себе додаткові витрати щодо дострокового повернення Застрахованої особи в Україну. Надання цієї послуги організовує Асистанська компанія. Вид транспорту і маршрут повернення визначаються Страховою компанією.

1.2.4. Евакуація дітей. Якщо із Застрахованою особою стався нещасний випадок або раптове захворювання, і діти віком до 18 років, які подорожують з нею, залишились без догляду, Асистанська компанія організовує повернення дітей у країну проживання, а Страхова компанія бере на себе відповідні дорожні витрати. Вид транспорту і маршрут повернення визначаються Страховою компанією.

1.2.5. Допомога в поверненні Застрахованій особі загубленого багажу під час використання рейсового авіатранспорту. 

1.2.6. Допомога Застрахованій особі при втраті нею особистих документів та квитків на рейсовий транспорт. При цьому Страхова компанія відшкодовує витрати на суму до 200 (двохсот) Євро на оплату послуг Асистанської компанії, пов’язані із оформленням тимчасового посвідчення Застрахованої особи, а також із анулюванням втрачених і оформленням нових квитків на зворотній рейс у країну проживання. Вартість нових квитків не включається до суми страхової виплати. 

1.2.7. Діагностичні обстеження на COVID-19 за наявності симптомів захворювання, незалежно від результатів даних діагностичних обстежень як Застрахованої особи, так й інших осіб, застрахованих за даною програмою.

1.2.8. Проведення одного контрольного діагностичного обстеження Застрахованої особи на COVID-19

1.2.9. Обсервація Застрахованої особи та інших осіб, застрахованих згідного даної програми, а саме: якщо Застрахована особа у період дії страхування захворіла на COVID-19, Страхова компанія бере на себе додаткові витрати щодо обсервації Застрахованої особи та інших осіб, застрахованих згідного даної програми, в країні перебування (не більше 14 діб до 50 Євро за добу на кожну Застраховану особу). 

1.2.9.1. У випадку, якщо Застрахована особа, що захворіла у період дії страховки на COVID-19, є неповнолітньою особою, Страхова компанія бере на себе додаткові витрати щодо обсервації Застрахованої особи та однієї іншої повнолітньої особи, у якої укладений зі Страховою компанією діючий Договір даної програми, в країні перебування (не більше 14 діб до 50 Евро за добу як на Застраховану особу, так й на одну іншу повнолітню особу). 

1.2.10. Повернення Застрахованої особи. Якщо Застрахована особа у період дії страховки захворіла на COVID-19, та у зв’язку з цим ця особа та/або інші особи, застраховані згідно даної програми, поміщені на обсервацію й пропустили свій плановий зворотний рейс, Страхова компанія бере на себе додаткові витрати щодо сплати вартості зворотного проїзду для Застрахованої особи та інших осіб, застрахованих згідного даної програми, на рейс, аналогічний плановому, транспортним засобом прямого сполучення (за наявності), а саме: автобус, поїзд (вагон 2го класу) або літак (економ клас). 

1.2.10.1. У випадку, якщо неповнолітня Застрахована особа, що захворіла у період дії страховки на COVID-19, поміщена на обсервацію й пропустила свій плановий зворотний рейс, Страхова компанія бере на себе додаткові витрати щодо сплати вартості зворотного проїзду для Застрахованої особи та однієї іншої повнолітньої особи, у якої укладений зі Страховою компанією діючий Договір даної програми, на рейс, аналогічний плановому, транспортним засобом прямого сполучення (за наявності), а саме: автобус, поїзд (вагон 2го класу) або літак (економ клас). 

1.3. При настанні страхових випадків, що пов’язані із наданням послуг, зазначених у пп.1.2.2 — 1.2.4 цієї глави, квитки Застрахованої особи (її дітей) на зворотний проїзд потрібно здати представнику Страхової компанії. В іншому разі Страхова компанія має право відмовити у наданні послуг.

2. ВАРТІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НЕ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН:

2.1. Прямої або непрямої дії радіації, ядерного вибуху, радіоактивного забруднення будь-якого походження. 

2.2. Самогубства Застрахованої особи, спроби самогубства або навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень. 

2.3. Раптового захворювання Застрахованої особи або нещасного випадку, які сталися із цією особою внаслідок вживання нею алкоголю, наркотиків або токсичних речовин; при цьому стан алкогольного сп’яніння визначається на основі норм вживання спиртних напоїв, чинних в країні перебування. 

2.4. Участі Застрахованої особи у правопорушеннях або бійках (крім випадків самозахисту), народних заворушеннях, повстаннях, бунтах, війнах, а також служби Застрахованої особи в військових структурах або формуваннях. 

2.5. Події, що сталися внаслідок терористичного акту (застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров’я людини, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів терориста). 

2.6. Заняття Застрахованою особою під час перебування за кордоном активними видами спорту.

2.7. При виконанні Застрахованою особою робіт за наймом.

2.8. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом:
— без посвідчення, яке визнається у країні перебування;
— у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння, а також у зв`язку з передачею нею керування іншій особі, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння, або особі, яка не мала прав водія. 

2.9. Дії сонячного проміння, що призвело до сонячного опіку або теплового удару, крім виникнення гострої небезпеки для життя Застрахованої особи, що мало наслідком лікування цієї особи в стаціонарних умовах.

2.10. Діагностика та лікування вроджених аномалій, вад розвитку, спадкових та генетичних захворювань. 

2.11. Діагностика та лікування хронічних захворювань, їх ускладнень та наслідків. 

2.12. Надання стоматологічної допомоги, крім знеболюючого лікування та пломбування лише природних зубів у випадках, зазначених в п.1.1.2 цієї глави. 

2.13. Перериванням вагітності (за виключенням позаматкової вагітності), веденням вагітності, її ускладненнями та пологами. 

2.14. Штучне запліднення, лікуванням безпліддя, заходами щодо запобігання вагітності та наслідки всіх зазначених заходів. 

2.15. Профілактика, діагностика та лікування нервових захворювань (крім невритів та захворювань, що потребують невідкладної медичної допомоги для врятування життя Застрахованої особи) та їх загострень. 

2.16. Профілактика, діагностика та лікування психічних захворювань, психічних станів та їх загострень, а також релаксації та станів, за наявності яких існує реальний ризик швидкого погіршення стану здоров`я. 

2.17. Профілактика, діагностика та лікування захворювань, що передаються переважно статевим шляхом, ToRCH-інфекцій, інвазивних хвороб шлунково-кишкового тракту. 

2.18. Профілактика, діагностика, лікування та наслідки СНІД, ВІЛ-інфекцій, імунодефіцитних станів, туберкульозу, цукрового діабету

2.19. Діагностика та лікування хвороб крові та кровотворних органів.

2.20. Діагностика та лікування онкологічних захворювань, новоутворень, хвороб ендокринної системи. 

2.21. Діагностика та лікування будь-яких гепатитів (крім гепатиту А), гепатозу, цирозу, їх наслідків та ускладнень. 

2.22. Здійснення медичного огляду та медичної допомоги, які не пов`язані з раптовим захворюванням або нещасним випадком, та надання послуг, не передбачених розділом 1.

2.23. Оформлення та виписка медичної документації, перекомпостування білетів на рейсовий транспорт на інший строк, будь-яке транспортування Застрахованої особи, крім транспортування до лікарні або лікаря за медичними показаннями. 

2.24. Транспортування Застрахованої особи до лікарні або до лікаря за відсутності клінічної необхідності та медичних показань у транспортуванні автомашиною швидкої допомоги або іншим транспортним засобом; засобом санітарної авіації з необхідним медичним супроводом. 

2.25. Проведення різних видів реабілітації, відновлювальної терапії або лікувальної фізіотерапії. 

2.26. Лікування нетрадиційними методами (мануальна терапія, рефлексотерапія (акупунктура), масаж, гомеопатія, фітотерапія, натуропатія і т.п.). 

2.27. Діагностика та лікування, пов`язані з пластичною, косметичною або реконструктивною хірургією, операції на серці та судинах, в тому числі стентування, шунтування, ускладнення операцій (травм), що виникли до початку дії договору страхування, трансплантація органів та тканин, будь-яке протезування (включаючи зубне). 

2.28. Надання медичних послуг, які не є обов’язковими для діагностики та лікування при настанні раптового захворювання або нещасного випадку. 

2.29. Проведення профілактичних вакцинацій і дезінфекцій, лікарської експертизи. 

2.30. Надання медичної допомоги в зв’язку з епідеміями (холера, чума, малярія тощо), крім епідемії грипу або COVID-19. 

2.31. Здійснення лікування Застрахованої особи її родичами

2.32. Лікування Застрахованої особи в санаторії та/або будинку відпочинку

2.33. Придбання та ремонт допоміжних засобів медичного призначення (комір Шанса, бандаж, еластичні бинти, милиці, інвалідні візки, тростини, слухові апарати, інгалятори, протези, окуляри, контактні лінзи, вимірювальні прилади металоконструкцій для проведення остеосинтезу (в т.ч. штифти, цвяхи, шурупи, спиці, пластини, гвинти та ін.)), косметичних та гігієнічних засобів, інгаляторних пристроїв (спейсери, небулайзери тощо), послуги та товари, що не є необхідними для надання виключно невідкладної медичної допомоги. 

2.34. Надання засобів та послуг додаткового комфорту, а саме: радіоприймача, кондиціонера, телевізора, а також послуг перукаря або косметолога тощо. 

2.35. Лікування ускладнень, які виникли після проведеного за кордоном планового (оперативного або консервативного) лікування Застрахованої особи. 

2.36. Проведення репатріації, якщо за медичними показаннями лікування захворювання або тілесного ушкодження може бути відкладене до повернення Застрахованої особи в країну постійного проживання та/або якщо захворювання не перешкоджає продовженню поїздки. 

2.37. Лікування, що за медичними показаннями може бути відкладене до повернення Застрахованої особи в країну постійного проживання. 

2.38. Діагностика та лікування дерматитів, кропивниць та еритем, крім випадків, що потребують невідкладної медичної допомоги для врятування життя Застрахованої особи. 

2.39. Діагностика та лікування гормонозалежних, аутоімунних та алергічних захворювань, крім випадків, що потребують невідкладної медичної допомоги для врятування життя Застрахованої особи. 

2.40. Отримання медичної допомоги з метою заздалегідь спланованого чи передбачуваного лікування за кордоном. 

2.41. Лікування, пов’язане з ускладненням або побічними діями ліків, що не були призначені лікарем. 

2.42. Діагностика та лікування захворювань, що виникли до поїздки за кордон, та за наявності яких існують обмеження/протипоказання в територіальному пересуванні. 

2.43. Діагностичні обстеження (МРТ, ангіографія, електроенцефалографія тощо), окрім наявності гострої вогнищевої симптоматики.

Зверніть увагу!

  • Повний перелік умов Договору страхування надаємо за запитом, або при оформленні страхового поліса.
  • По тарифах страхування звертайтесь до менеджера Холі Ленд Тревел.

Наголошуємо, що Ваша безпека для нас — це найголовніша умова організації кожної подорожі за кордон. Тому при настанні будь-яких проблем зі здоров’ям НЕГАЙНО повідомляйте про це керівника Вашої групи.

З Богом в дорогу!

Курс валют:

EUR

33.10 UAH

USD

31.90 UAH

Оплата на сайті:

Сторінка в Facebook

надішліть запит і наш адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Ми зберігаємо ваші дані в безпеці і не передаємо третім особам